LOGO4

S t i c h t i n g H i s t o a r y s k W u r k f e r b â n G a a s t e r l â n

Welkom op de site van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân(HWG). We zijn een enthousiaste club van mensen die op allerlei manieren actief zijn in een 7-tal werkgroepen. We geven een tijdschrift uit Fan Klif en Gaast en organiseren lezingen en exposities .

Onder Gaasterlân wordt verstaan de geografische streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl.

Historie gaat over ons allemaal. In officiële archieven zijn gebeurtenissen van de gewone dingen vaak niet opgenomen, zodat ze dan dikwijls helaas voor het nageslacht verloren gaan. De stichting HWG staat open voor uw verhalen, foto's, documentatiemateriaal en objekten, die met de geschiedenis van onze streek te maken hebben. Misschien wilt u bepaalde zaken niet missen, maar mogen we het wel scannen of fotograferen. Al het verzamelde materiaal wordt gedigitaliseerd en op onze website opgeslagen, zie verder Histoarysk Archief .

Om een indruk te krijgen van de onderwerpen waar we mee bezig zijn, kunt u onze Powerpointpresentatie bekijken.

Op dit moment zijn er ongeveer 210 donateurs, waarvan 20 actief in diverse werkgroepen. U kunt zich aanmelden als nieuwe donateur bij ons secretariaat.

Als welkomsgeschenk ontvangt u dan een verjaardagskalender met fraaie oude afbeeldingen van Gaasterlandse dorpen en de stad Sloten.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:
Secretariaat Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân:
Sietske Dijkstra, Meerweg 8, 8561AT Balk, tel.0514-602299, email: stichtinghwg@gmail.com

Het kantoor van de stichting H.W.G is gehuisvest bij Museum Stedhûs Sleat, Heerenwal 48, 8556 XW Sloten. Openingstijden: woensdagmorgen van 9 - 12.00 uur. Telefoon: 06-40394493. Bezoek gaarne op afspraak.