HOME

Secretariaat Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân:

Sietske Dijkstra, Meerweg 8, 8561 AT Balk, tel.0514-602299, emailadres: stichtinghwg@gmail.com

 

Stichting HWG heeft een nieuwe website: https://www.geschiedenisgaasterland.nl