HOME

Ons eigen tijdschrift: Fan Klif en Gaast

Dit is een uitgave van de Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân. Het verschijnt twee keer per jaar, in juni en december.


Redactie:
Iris Maaskant-Fey email tel. 0514-602909 (coördinator)

Aafke Meinesz email tel 0514-604718
Johan Rietberg email tel. 0514-571530
Auke Hylkema email tel. 0514-603936


Vormgeving en opmaak: Jan Maaskant email

Wilt u ook iets in dit tijdschrift publiceren over de geschiedenis van Gaasterland?
Neem dan contact op met de redactie.

Dit tijdschrift verschijnt reeds vanaf december 2006. Bij het aanklikken van één van onderstaande nummers verschijnt dat tijdschrift op uw scherm.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

nr. 1 december 2006

nr. 2 juni 2007

nr. 3 november 2007

nr. 4 mei 2008

nr. 5 november 2008

nr. 6 mei 2009

nr. 7 november 2009

nr. 8 mei 2010

nr.9 november 2010

nr.10 juni 2011

nr.11 november 2011

nr.12 juni 2012

nr.13 november 2012

nr.14 juni 2013

nr.15 november 2013

nr.16 juni 2014

nr 17 november 2014