HOME

Informatiecentrum Mar en Klif www.marenklif.nl

Biblotheek Balk www.bibliotheekbalk.nl

Radio Spannenburg www.radiogasterlan.nl

Gemeente De Friese Meren www.defriesemeren.nl

Balkster courant www.balkstercourant.nl

Leeuwarder Courant van 1752 tot heden www.archiefleeuwardercourant.nl

Museum Hindeloopen www.museumhindeloopen.nl

Warkumserfskip www.warkumserfskip.nl

Museum Sloten www.museumsloten.nl

Museum 't Ponthús Stavoren www.ponthuus.nl

Tresoar Leeuwarden met fotos,films,kaarten,archieven etc. www.tresoar.nl

Kadastrale kaarten met gegevens www.hisgis.nl

Interneringskamp Gaasterland www.interneringsdepotgaasterland.nl

Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (Fryske Marren) www.stichtingbrm.nl

Landschaps- en Natuurfotografie in Zuidwestfriesland:

Jan Tijsma www.jantijsma.nl

Albert Draaijer fotofrieslandzwh.nl

 

 

Verder kunt u veel informatie vinden op de plaatselijke websites van :

Bakhuizen,Mirns en Rijs www.bakhuizen.nl

Balk en omgeving www.langsdeluts.nl

Elahuizen www.elahuizen.nl

Harich www.harich.nl

Hemelum www.hemelum.nl

Oudega,Kolderwolde www.oudega-kolderwolde.nl

Nijemirdum www.nijemirdum.info

Oudemirdum (met veel informatie over Gaasterland) www.aldemardum.nl

Ruigahuizen www.ruigahuizen.nl

Sondel www.riedo.nl

Tjerkgaast www.tjerkgaast.info

Warns www.warns.nl

Wijckel www.wikel.nl

Sloten www.sloten.nl