Naar aanleiding van de presentatie van het boek "Adeldom verplicht" van Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma betreffende de familie Van Swinderen in Gaasterland (1774-1958) werd in de zomer van 2010 een tentoonstelling van familiestukken van de familie Van Swinderen door het Historysk Wurkferbân Gaasterlân georganiseerd.

De expositie is nu digitaal in beeld gebracht en te bewonderen door te klikken op Expositie van Swinderen .

De diapresentatie tijdens deze expositie is eveneens gedigitaliseerd. Klik hiervoor op Diapresentatie van Swinderen.