Jachtslot "Huize Rijs". Gravure door Jacobus Stellingwerf 1721. (Collectie Fries Museum)

Huize Rijs op oude ansichtkaart. (Archief Mar en Klif)

Huize Rijs in 1922. (Archief Mar en Klif)

Huize Rijs gefotografeerd in 1934. (Archief A.Olivier Balk)

Huize Rijs in 1938. (Archief Mar en Klif)

 

Interieur van Huize Rijs rond 1900. (Archief Mar en Klif)

Interieur van Huize Rijs rond 1900. (Archief Mar en Klif)

 

Jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804-1879) grietman van Gaasterland van 1835-1857 en daarna burgemeester tot 1863. (Archief Mar en Klif)

Jonkheer mr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (1837-1902) burgemeester van Gaasterland van 1863 tot 1902. Hij werd de God van Gaasterland genoemd. (Foto afkomstig uit het boek "Twee eeuwen Friese Adel 1814-2000" onder redactie van Yme Kuiper en Johan Frieswijk.)

Jonkvrouwe Quirina Jacoba Johanna van Swinderen ( 1876-1958) lid van de gemeenteraad van Gaasterland van 1927 tot 1941. (Archief Mar en Klif)

 

Kaart van laan voor Huize Rijs gestempeld in 1908. (Archief Mar en Klif)

Kaart van laan voor Huize Rijs gestempeld in 1927. ( Archief Mar en Klif)

Kaart van het Vredestempeltje te Rijs gestempeld in 1903. ( Archief Mar en Klif)

 

Bovenstaande 4 fotos uit het fotoalbum van de familie Van Swinderen.

1e foto: Dit zijn de laatste twee bewoonsters van “Huize Rijs”, jkvr. Johanna Constantia Jacoba ( 1871-1936) en jkvr. Quirina Jacoba Johanna van Swinderen (1876-1958).

De dames werden door de Gaasterlandse bevolking de freules “Ko”en “Qui” genoemd.

2e foto: Rechtsboven de burgemeester van Hindeloopen dhr. Rinia van Nauta met zijn echtgenote op theevisite bij de freules.

3e en 4e foto: De echtgenote van de burgemeester wordt rondgeleid in de tuin rondom Huize Rijs door freule Quirina.

 

Bovenstaande 6 fotos geven een beeld van de omgeving en tuin van het Huize Rijs ( Album familie Van Swinderen)

 

Detailkaarten Huize Rijs met het landgoed Rijsterbos. (Archief Mar en Klif)

Kaart Rijsterbos rond 1930, een uitgave van het toenmalige VVV. (Archief Mar en Klif)

 

Jachtpartij in Gaasterland circa 1820 geschilderd door Eelke Jelles Eelkema(1788-1839). (Collectie Fries Museum)

Jachtcclub Gaasterland 1932. (Archief Mar en Klif)

Jachtdrijvers in Gaasterland tijdens schaftijd. (Archief Mar en Klif )

Durks Nagelhout als jager in dienst van jonkheer Van Swinderen. (Archief H. Twerda )

 

De Luts nabij Kippenburg. (Archief Mar en Klif)

Het hout dat overbleef bij het eekschillen werd per boot afgevoerd. Foto nabij Kippenburg rond 1920. (Archief H.Twerda)

Kloppers achter de klopbank in 1942. Dit ambacht werd tijdens de 2e Wereldoorlog tijdelijk nieuw leven ingeblazen. (Archief H.Twerda)

Stobberooiers op de Ikene Wier in Gaasterland, eigendom Maatschappij Gaasterland. (Archief H.Twerda)

De Iemedaam bij Warns was het eerste industrieterrein in Friesland. (Archief H.Twerda)

De molen Immermoed, die als keienvergruizer werd gebouwd en later verbouwd tot watermolen . In 1927 is deze molen afgebroken.(Archief H.Twerda)

Boerderijnummerplaat van de Maatschappij Gaasterland. (Archief Mar en Klif)

 

De Hervormde kerk in Hemelum waar de familie Van Swinderen regelmatig de erediensten bijwoonde. (Archief H.Twerda)

Het orgel in de Hervormde kerk te Hemelum. (Archief Mar en Klif)

Het aanbiedingsbord bij het cadeau geven van het orgel door de familie Van Swinderen aan de Hervormde kerk te Hemelum. (Archief Mar en Klif)

Herberg "De Driesprong" te Hemelum behoorde tot het eigendom van de familie Van Swinderen. (Archief H.Twerda)

 

Herberg "Kippenburg" nabij Rijs was eigendom van de familie Van Swinderen. (Archief Mar en Klif)

De herberg "Kippenburg" trok in de 19e eeuw al talrijke bezoekers. (Archief Mar en Klif)

 

Gastenboek 100 jaar Van Swinderen in Gaasterland.

Feestdag 100 jaar de familieVan Swinderen in Gaasterland op 19 maart 1934 .(Archief Mar en Klif)

Feest op het Ezelskamp te Rijs. Van Swinderen was 28 september 1883 20 jaar burgemeester van Gaasterland. (Collectie Fries Scheepvaart Museum)

 

Ooit hing de Gaasterlandse Patriottenvlag in het Raadhuis in Balk. De vlag stond symbool voor de onvrede tegen het bewind van de stadhouder Willem V. Zijn tegenstanders, die zich Patriotten noemden, riepen op tot burgerbewapening en stelden de vriendjespolitiek van de stadhouder aan de kaak.

De Patriottenvlag van Gaasterland werd ooit verstopt en jarenlang bewaard in een holle balk in Slot Rijs. Bij de afbraak van het pand in 1939 werd de vlag ontdekt.
De vlag is ingelijst en hangt sindsdien weer in de raadszaal te Balk.
De vlag is aan beide kanten beschilderd. Aan de ene kant staat de Hollandse Maagd met vrijheidshoed afgebeeld. Op de andere kant is de maagd te zien steunend op een schild met het wapen van Friesland. Op de draperie staat de tekst;
VOOR VADERLAND EN VRIJHEID 1785

 

 

Bovenstaand 2 fotos uit het weekblad Fryske Groun van de begrafenis van jkvr. Johanna Constantia Jacoba van Swinderen op het kerkhof te Harich in 1936.

Grafkelder van de familie Van Swinderen te Harich. (Archief Mar en Klif)

 

Brochure bij de verkoop van Huize Rijs. Dit pand werd uiteindelijk niet verkocht maar helaas afgebroken in 1939. (Collectie Gemeente Gaasterland)

 

Bovenstaande 2 fotos: 1e steenlegging van het nieuwe Huize Rijs nabij Hotel Jans. (Fotoalbum familie Van Swinderen)

Villa Huize Rijs in een oeroude omgeving (Fryske groun 26-7- 1940)