Haringvisserij: voorbereiding en verwerking in de havens

 

Haringvangst Zuiderzee uit Fen Fryske Groun 1928:

Grote bedrijvigheid in de haven van Stavoren.

Haringvissers in de haven van Hindeloopen.

Zuiderzeevissers met grote vangst haringen bij Zurich aan de wal.

 

Haringvangst Zuiderzee uit Fen Fryske Groun 25 april 1930:

Stavoren: de haringvangst is dit jaar goed, maar de ansjovisvangst nog beter.

Haringvangst te Lemmer, botters met vangst van 200 stuks zijn lang geen zeldzaamheid.

Binnenhaven Lemmer: de haringen worden direct uit de schuit gewogen.

Haring in goed gevulde botter te Lemmer.

Drukte in de haven te Lemmer nu de haringvangst in volle gang is.

Haringvissers te Lemmer trots op hun vangst.

 

Haringvangst uit Fen Fryske Groun 18 december 1931:

Vissers halen met vereende krachten het net binnen.

 

Haringvangst uit Fen Fryske Groun 22 april 1932:

De haringvangst is in volle gang te Lemmer.

Lemmer: een goede haringvangst.

Lemmer: een boot waarin 3 geslachten aan de arbeid zijn.

Lemmer: vissers zijn aan het werk om de netten zo spoedig mogelijk schoon te krijgen en dan weer zeewaarts te gaan.

 

Haringvangst uit Fen Fryske Groun 1933.

Makkum deelt in de goede haringvangst, de vissers lossen hun vangst.

 

Haringvangst uit Fen Fryske Groun van 14 februari 1936.

Makkum: aan de haven worden de palen ingeladen om zee te worden geplaatst voor de haringvangst. Iedere visser heeft een hem toebedeeld stuk water als visterrein.

Makkum: het bevestigen van de schutten aan de palen.

 

Uit Spaarnestad Fotoarchief in Haarlem 8 april 1937.

Haringsvangst in Makkum.

 

Haringvangst uit Fen Fryske Groun 28 december 1946.

Lemster vissers aan de arbeid met de inmaakharing, het Hollandse zeebanket is nog altijd voor duizenden een delicatesse.

Lemmer: Heerlijke Lemster bokking uit IJmuiden. Ze smaken er even lekker om.