HOTEL JANS

Hotel Jans heeft deze naam gekregen in 1923 toen Gerardus Jans uit Heerenveen dit pand kocht van de heer J.Schram. In 1890 had de herberg de logiesvergunning gekregen, deze kwam toen op naam van de heer Boersma de toenmalige eigenaar. Hierbij een overzichtje van diverse eigenaars uit het register der vergunningen tot verkoop van sterke drank in de gemeente Gaasterland: 1881-1891 Jarig Harmens Boersma, 1891-1896 Harmen Boersma, 1896-1902 Ype Kampen, 1902-1923 Harmen Schram.

De herberg staat er al vanaf midden 18e eeuw, op een kaart van 1753 wordt reeds melding gemaakt van een herberg op deze plaats.

Voor meer informatie kunt u de krantenartikelen onderaan deze pagina raadplegen.

 

Logement Schram te Rijs rond 1907. (archief gemeente Gaasterlân-Sleat)

Hotel Jans (archief gemeente Gaasterlân-Sleat)

Gaasterland Hotel Jans bij Rijs. (Fryske Groun 1-5-1948)

Logement Rijs te Gaasterland. (archief Mar en Klif)

Een mooie weg in Rijs met rechts Hotel Jans.(Fryske Groun 26-7- 1940)

Logement te Rijs in de winter. (archief gemeente Gaasterlân-Sleat)

Hotel Jans met stoeltjes aan de overkant. (archief gemeente Gaasterlân-Sleat)

Hotel Jans te Rijs (archief familie Konst v.d.Wetering)

Hotel Jans te Rijs , de achterkant. (archief gemeente Gaasterlân-Sleat)

 

GASTEN :

Toeristen bij logement te Rijs. (archief H.Twerda)

De man links met de fiets was Klaas van Hout. Hij was gemeentesecretaris van Balk, maar wat voor de geschiedenis misschien nog wel leuker is: hij was de eerste die in Balk een fiets had. Deze fiets is hij destijds zelf met de veerboot uit Amsterdam gaan halen en de overlevering wil, dat die eerste fietstocht door Gaasterland van de veerboot naar Balk hem maar slecht bekwam. Hij had nog nooit eerder gefietst en zweette als een otter, ook al omdat hij zo'n stijf boord en so wie so teveel kleding droeg. (verhaal van kleinzoon Sierk van Hout) De namen van overige toeristen op de foto zijn niet bekend.

Logement te Rijs 18-8-1909 (archief Frans Zijlstra)

Logement te Rijs 26 september 1902. (archief Frans Zijlstra)

Hotel Kampen(?) later Hotel Jans te Rijs. (archief H.Twerda)

Logement Schram te Gaasterland. (archief gemeente Gaasterlân-Sleat)

Logement te Rijs rond 1900. (archief Mar en Klif)

Bezoek bij Hotel Jans. (archief A.Olivier)

Na de oorlog bussen ZWH en LAB voor Hotel Jans. (archief A.Olivier)

Parkeerterrein voor Hotel Jans met gasten uit Drente en Zuid-Holland. De mannen gaan op jacht. (archief A.Olivier)

Vlak na de oorlog bussen ZWH, Hallum, LAB leewarden voor Hotel Jans. (archief A.Olivier)

Parkeerterrein voor Hotel Jans met auto's en bussen. (archief A.Olivier)

Veel gasten voor Hotel Jans. (archief A.Olivier)

 

SPEELTUIN:

Speeltuin met draaiend rad achter Hotel Jans rond 1932. (archief A.Olivier)

Speeltuin van Hotel Jans te Rijs. (archief J. de Boer)

Speeltuin achter Hotel Jans met werkhok en kelder, na 1945. (archief A.Olivier)

Gaasterland,speeltuinen weer gereed gemaakt. (Fryske Groun 1-5-1948)

Kooi met aap achter Hotel Jans. (archief A.Olivier)

 

RECLAME:

Advertenties Gaasterland. (Fryske Groun 1929)

Suikerzakje van Hotel Jans. (archief A.Olivier)

Sigarenzakje bij het kopen van een sigaar. (archief A.Olivier)

 

DIRECTIE EN PERSONEEL:

Bouke Olivier met vrouw Alberdina Olivier-Jans. (archief A.Olivier)

Opa Jans de vader van Alberdina Olivier-Jans. (archief A.Olivier)

Ingang Hotel Jans. (archief fam.Tjalma)

Personeel Hotel Jans. (archief A.Olivier)

Alberdina Olivier-Jans ,de moeder van Appie Olivier. (archief A.Olivier)

Gaasterland: het seizoen nadert, schoonmaak stoelen. (Fryske Groun 1-5-1948)

 

Krantenartikelen:

1933-05-08 Rekeningvoorbeeld Hotel Jans
1985-02 ZWH  Hotel Jans deel 1, 2, 3, 4
1995-12-28 BC Hotel Kampen, letter Hotel Jans H.Twerda
1995-12-21 BC Toeristen op Riis H.Twerda
Hotel Jans recepten 1, 2
Hotel Jans historie 1, 2
Hotel Jans gastenboek 1, 2
Hotel Jans eigenaren 1, 2
Hotel Jans anekdotes 1, 2
Hotel Jans 1990, een jaar lang feest 1, 2
Hotel Jans 100 jaar in 1990 1, 2
2006-12-07 BC Wisseling van de wacht bij Hotel Jans