Onderhoud van de netten:

Molkwerum,vissers zijn bezig met het boeten van de netten. (Fryske Groun 22-4-1928)

Stavoren, als je vis wilt vangen moet je goede netten hebben. Goede netten dienen 14 dagen getaand te worden. De vissers zijn bezig met dit karweitje. (Fryske Groun 1929)

Stavoren,een aardige havenkiek die een beeld geeft van de grote drukte in het visserijbedrijf. (Fryske Groun 23-5-1930)

Lemmer,vissers zijn met hun netten bezig. (Fryske Groun 18-12-1931)

Lemmer,ten overvloede,die des nachts vist,moet overdag netten drogen. (Fryske Groun 22-4-1932)

Stavoren, het nazien van de netten heeft de belangstelling van de spoorman. (Fryske Groun 17-2-1933)

Cornwerderzand, het nazien en herstellen der fuiken vraagt veel tijd. (Fryske Groun 26-5-1933)

Cornwerderzand geeft hetzelfde havengezicht als Breezand met de visserschepen. (Fryske Groun 26-5-1933)

Cornwerderzand, in de haven hangen de fuiken hoog in de mast te drogen. (Fryske Groun 26-5-1933)

Hindeloopen, een kijkje aan de kademuur tijdens het z.g. opschieten en naaien van de netten. (Fryske Groun 26-10-1934)

Hindeloopen, beroepsvissers bezig met het tanen en drogen der netten. (Fryske Groun 26-10-1934)

Makkum, vissers drenken de netten in warme potten teer en carboleum. Dit om het want te beschermen tegen de invloed van het zeewater. (Fryske Groun 14-2-1936)

Makkum, in verband met de haringvangst worden schutten aan de palen bevestigd. (Fryske Groun 14-2-1936)

Makkum, het want in al z'n onderdelen wordt grondig nagezien en waar nodig hersteld. Dit geschiedt eveneens grotendeels aan de kade te Makkum. (Fryske Groun 14-2-1936)

Makkum, het inhangen van de netten voor het interen. (Fryske Groun 14-2-1936)

Makkum, het gekeerde want wordt aan de palen gebonden. Hier het bevestigen van de komstukken. (Fryske Groun 14-2-1936)

Hindeloopen, botnetten boeten langs de walbeschoeiing. (Fryske Groun 25-12-1936)

Hindeloopen, breiende vissers vormen hier bij de stoere beschoeiing een aardig tafereeltje. Zij zijn stil verdiept in hun werk en de wind zingt zijn zomerwijs....(Fryske Groun 2-7- 1937)

Zurich, de vissers maken zich gereed voor het komende seizoen. De haringfuiken worden nagezien. (Fryske Groun 3-3-1939)

Makkum, het tanen der netten is van groot belang tegen de inwerking van het water. We laten de pittige figuur van een van de vissers hier zien, terwijl hij het net bekijkt. (Fryske Groun 10-3-1939)

Makkum, de netten worden in de straat nagezien door de vissers. Een zorg voor het komende visseizoen. (Fryske Groun 10-3-1939)

Makkum, het tanen van de netten. De visser haalt het net door de taankuip met het teerpreparaat. (Fryske Groun 10-3-1939)

Makkum, de netten worden nagezien en gerepareerd. (Fryske Groun 10-3-1939)

Stavoren, de fuiken hangen te drogen in de wind. Hoe lang krijgen ze rust? Het woord is aan de kleine ansjovis.(Fryske Groun 2-6-1939)

Stavoren,de netten welke meer of minder beschadigd zijn, worden hersteld.Een tijdrovend werkje. (Fryske Groun 2-6-1939)

Lemmer, de schipper L.Coehoorn van LE.3 herstelt zijn netten. (Fryske Groun 15-9-1939)

Makkum, de netten worden in de haven aan een onderzoek onderworpen. (Fryske Groun 8-3-1940)

Stavoren, de snoekbaarsnetten worden zorvuldig gedroogd om rotting te voorkomen. (Fryske Groun 5-9-1941)

Stavoren, de dunne netten moeten goed uithangen. (Fryske Groun 5-9-1941)

Makkum, de netten worden zorgvuldig getaand. (Fryske Groun 3-10-1941)

Makkum, in verband met het touwgebrek in de Tweede Wereldoorlog, worden oude trossen uitgeplozen en opnieuw gedraaid. (Fryske Groun 3-10-1941)

Hindeloopen, de snoekbaarsnetten worden grondig geïnspecteerd door Gerke Mulder. (Fryske Groun 31-10-1941)

Visser te Laaksum 1947 (uit het boek Gaast en Klif van mevr. L.Post-Beuckens)

Makkum, het in orde brengen der snoekbaarssleepnetten moet snel en vakkundig geschieden. Morgen is het weer varen.(Fryske Groun 3-4-1948)

Stavoren, het boeten van de netten is een kunst op zichzelf. (Fryske Groun 26-6-1948)

Stavoren, de kuil wordt in het want gehesen om te drogen. (Fryske Groun 26-6-1948)

Stavoren, de ouwe haalt de netten uit de pekel om ze aan boord te brengen. (Fryske Groun 26-6-1948)

Lemmer: de netten zijn droog, de Lemsters kunnen weer uitvaren. (Fryske Groun 3-7-1948)

Lemmer, het tanen der netten is een belangrijk onderdeel van het werk der vissers. (Fryske Groun 30-10-1948)

Hindeloopen: al zijn de Hindelooper vissers geen zeelieden meer, zij vissen nog op het IJsselmeer. (Fryske Groun 5-2-1949)

Stavoren, IJsselmeervissers uit Stavoren drogen hun netten in het meizonnetje.(Fryske Groun 4-6-1949)

Makkum, Wiebren Rinia herstelt aan de wal zijn netten. (Fryske Groun 17-10-1949)

Makkum, aan de wal worden de netten hersteld. (Fryske Groun 17-10- 1949)