HOME

Als voorproefje van het onderwerp recreatie/toerisme kunt u vast genieten van een artikel uit Schoon-Nederland een geiïllustreerd blad tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer uit het jaar 1916: Gaasterlandse omzwervingen

Van het Hotel Jans te Rijs is tevens een aparte site gemaakt, klik hiervoor op Hotel Jans.

Van het voormalige hotel Rijsterbosch is een aparte site gemaakt, klik hiervoor op Hotel Rijsterbosch.

Van de voormalige herberg Kippenburg is een aparte site gemaakt, klik hiervoor op Kippenburg.