Zuiderzeekust (voormalige)

Om een sfeerbeeld te krijgen van de kust van Zurich naar Lemmer van voor de aanleg van de Afsluitdijk van 1932, hebben we een fotocollage gemaakt van de havens langs de voormalige Zuiderzeekust. De belangrijkste bron hiervoor is het voormalige weekblad Fen Fryske Groun uit het archief van Tresoar te Leeuwarden. Om het sfeerbeeld wat completer te maken hebben we gebruik gemaakt van fotomateriaal tot rond 1950.

 

Bovenstaande 3 afbeeldingen zijn uit het fotoarchief van de Stichting Ald Makkum

Makkum:De visserschepen liggen in volkomen rust aan de wal (Fryske Groun 17-10-1949)

Makkum deelt in de goede haringvangst, de vissers lossen hun vangst (Fryske Groun 1933)

Makkum:De netten worden geleegd,over een halfuur gaat de buit naar de visafslag (Fryske Groun 26-3-1949)

Makkum:Het repareren van de netten (Fryske Groun 3-4-1949)

Makkum: Het tanen van de netten, dit is van groot belang tegen de inwerking van het water. (Fryske Groun 10-3-1939)

Zuiderzeevissers bij Zurich komen met haringvangst aan de wal (Fryske Groun 1928)

Makkum: Sterke verhalen in de leugenbank, namijmeren over de goede vangsten toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was (archief Stichting Ald Makkum)

Bovenstaande 4 fotos komen uit het archief van Informatiecentrum Mar en Klif. Hierboven wordt de rijke vangst verwerkt, het was hier nog een bron van inkomen voor talrijke vissers te Workum.

Workumer vissers brengen hun vangst over uit de kaar in de manden (Fryske Groun 4-11-1932)

Workum: Een kijkje vanaf de sluis naar de stad Workum (Fryske groun 1-4-1939)

Hindelooper haven met 2 dames in klederdracht rond 1900 (collectie Museum Hindeloopen)

Gezicht op de visserschepen in de haven van Hindeloopen (Fryske Groun 1928)

Havengezicht te Hindeloopen (Fryske Groun 3-11-1933)

Rust in het haventje van Hindeloopen (Fryske Groun 22-9-1939)

Hindeloopen: Gezicht op de haven (Fryske Groun 16-10-1936)

Hindeloopen:Breiende vissers nabij de helling van de reddingsboot (Fryske groun 2-7- 1937)

Hindelooper beroepsvissers, de mannen van het vak bezig met het tanen en drogen der netten (Fryske Groun 26-10-1934)

Hindeloopen: In de Leugenbank vertellen vissers en schippers  elkaar sterke verhalen (Fryske Groun 4-3-1932)

De sluis van Molkwerum nog in gebruik rond 1930 (Archief Mar en Klif)

De haven van Molkwerum met veel Staverse jollen rond 1930 (Archief Mar en Klif)

Molkwerum: Vissers zijn bezig met het boeten van de netten (Fryske Groun 22-4-1928)

De haven van Stavoren met een deel van de vissersvloot rond 1930 (Collectie Mar en Klif)

Veerboot Stavoren-Enkhuizen komt de haven binnen (Fryske Groun 23-12-1928)

Vissers van Stavoren varen door de sluis de buitenhaven in (Fryske Groun 17-2-1929)

Gezicht op de haven van Stavoren (Fryske Groun 19-8-1928)

Gezicht op de haven te Stavoren, bekend om de veerdienst Stavoren-Enkhuizen (Fryske groun 19-5-1939)

Stavoren: De netten welke beschadigd zijn worden gerepareerd, dit is een tijdrovend werkje (Fryske Groun 2-6-1939)

Stavoren: Vissers maken het hoekwant klaar (Fryske Groun 26-6-1948)

Grote bedrijvigheid in de haven van Stavoren (Fryske Groun 1928)

In de haven van Stavoren zijn de vissers druk bezig de ansjovis uit de netten te halen (Fryske Groun 1928)

Ansjovis wordt door de vissers van Stavoren uit de netten gehaald (Fryske Groun 1929)

Vissers bij de haven van Stavoren (Fryske Groun 1930)

Als je vis wilt vangen moet je goede netten hebben en goede netten dienen 14 dagen getaand te worden. De vissers van Stavoren bezig aan dit karwei (Fryske Groun 1929)

Drukte in de haven van Laaksum, op de achtergrond de visafslag (archief Mar en Klif)

Laaksum: Een voor een kiezen ze het ruime sop, de Staverse jollen van Laaksum, om rijk beladen weer terug te keren (Fryske groun 27-12-1947)

Laaksum: Een klein vissersdorpje dat geheel op de zee-opbrengst is aangewezen.Daar nu de visserij slecht te noemen is heeft de bevolking zeer te lijden (Fryske Groun 7-12-1934)

Laaksum: Een stoere Fries, een van Laaksums vissers die dag na dag zee kiest (Fryske groun 27-12-1947)

Visser te Laaksum bezig met de netten (archief Mar en Klif)

Laaksum: Netten boeten vlnr. Kerst, Imke, Anne Imkes en JelteVisser. Het jongetje met het zeilbootje is Auke van der Veen (Album familie van der Meer)

Laaksum: Laaksum de paling wordt in bakken uitgestort om op grootte gesorteerd te worden (Fryske groun 27-12-1947)

Stilleven aan de haven van Laaksum (Fryske groun 27-12-1947)

Wigle Visser met de oliepomp te Laaksum (archief Mar en Klif)

Laaksum: Ook de posjes worden in deze rokerij gerookt (Fryske groun 27-12-1947)

Haven van Laaksum, aan de kade ligt een Staverse jol (archief Mar en Klif)

In de winter proberen de vissers bij Laaksum hun kostje bij elkaar te scharrelen met ijsvissen (collectie Mar en Klif)

Visser Harmen Pot aan het spleten in de hang (zoutloods) te Laaksum (Album familiePot)

Visser Harmen Pot uit Laaksum rond 1960 (Album familie Pot)

Gebroeders Pot aan boord van hun schip Janneke uit Laaksum rond 1950 (Album familie Pot)

Laaksum: Een somber stilleven. Aan de kust bij Laaksum liggen vele Staverse jollen op het droge (Fryske Groun 6-1-1933)

Laaksum: De haven lijkt uitgestorven, maar de haringvangst is nu in volle gang (Fryske Groun 1-3-1935)

Haven van Laaksum rond 1950 (Album familie Pot)

Haven van Laaksum rond 1950. Na de oorlog ging het snel bergafwaarts met de visserij (archief Mar en Klif)

Haventje nabij Mirnserklif met de oude houten zeewering rond 1950. Dit insteekhaventje is voor het onderhoud van de zeewering gemaakt, maar werd tevens gebruikt door de vissers van Mirns (collectie Mar en Klif)

Na een verkwikkende wandeling door het Rijsterbos gereikt men aan de zoom ervan de zee. Een mooi gezicht op de Zuiderzee (Fryske Groun 17-7- 1930)

Mirnserklif bereikt na wandeling door het Rijsterbos (Fryske Groun 17-7-1931)

Mirnserklif: Insteekhaventje met toeristen rond 1960 (archief Mar en Klif)

Spelende kinderen bij het oude haventje bij het Mirnserklif rond 1960 (collectie Mar en Klif)

Insteekhaventje bij het Oudemirdumerklif getekend door D.K.Koopmans (archief Mar en Klif)

Oudemirdumerklif met enkele vissersboten rond 1900 (archief Mar en Klif)

Visser Minne Minnesz de Vries bij het Oudemirdumerklif (archief Mar en Klif)

Insteekhaventje bij het Oudemirdumer Klif met houten paalschermen (archief Mar en Klif)

Tekening restant haventje Oudemirdumerklif (archief Mar en Klif)

De twee insteekhaventjes bij het Oudemirdumerklif anno 2008 (archief stichting HWG)

Visserijhaven te Lemmer omstreeks 1910 (archief Mar en Klif)

Gezicht op de binnenhaven van Lemmer (Fryske Groun 1928)

Gezicht op de buitenhaven van Lemmer tijdens hoog water (Fryske Groun 1928)

Lemmer: De buitenhaven van Lemmer, het oude vertrouwde havenlicht, dat thans geen dienst meer doet, zal dit moeten verdwijnen ? (Fryske Groun 27-8-1949)

Lemmer: Vissers bij de kade (Fryske Groun 17-2-1929)

Lemmer: De netten zijn droog, de Lemsters kunnen weer uitvaren (Fryske Groun 3-7-1948)

Vissers te Lemmer met hun netten bezig ( Fryske Groun 1931)

Lemmer sluiscomplex, ansichtkaart in 1928 gestempeld (collectie Mar en Klif)

Drukte in de sluis te Lemmer (Fryske Groun 11-3-1932)

Lemmer: Praatje met vissers hoe zal het seizoen worden, wanneer varen we uit. (Fryske groun 2-6-1939)

Lemmer: Ten overvloede: die 's nachts vist moet overdag netten drogen (Fryske Groun 22-4-1932)

Lemmer: Een boot waarin 3 geslachten aan de arbeid zijn. Hoe groot de vangst was laat de boot links overduidelijk zien (Fryske Groun 22-4-1932)

Spieringvissen in een bijt te Lemmer heeft meestal veel bekijks (Fryske Groun 1929)

In de binnenhaven van Lemmer worden de haringen direct uit de schuit gewogen (Fryske Groun 25-4-1930)

Drukte in de haven te Lemmer nu de haringvangst in volle gang is ( Fryske Groun 18-4-1930 )

Dit is de brêgerie (de brugraad) van Lemmer. Op dit punt hokken schippers samen om weer en wind en allerlei gebeurtenissen te bespreken (Fryske Groun 18-2-1927)

 

Zuiderzeekust  artikelen :


Balkster Courant:
1973-04-21 BC Thijsse en de Zuiderzeewerken  1, 2
1992-11-06 BC Zestig jaar IJsselmeer   1,  2,  3
2007-05-31 BC Zuiderzeekust
1996-01-11 BC Mirns bij avond

Diverse bronnen:
50 jaar IJsselmeer Pieter Terpstra
1973-04-21 BC Thijsse en de Zuiderzeewerken  1 , 2
1990-10 Natuur en landschap langs de Friese IJsselmeerkust 1990 :   1,  2,  3, 4, 5, 6, 7
1993-09-02 Leeuwarder Courant Aalscholvers IJsselmeer
2001-01 Merktekens Makkumer sluis uit Ald Nijs te Makkum  januari 2001 :  blz  1, 2
2006 75 jaar Afsluitdijk blz. 1, 2
2007-05-31 Leeuwarder Courant Zuiderzee expositie
2007-06-06 Fries Dagblad Sfeervolbeeld Zuiderzeekust
Beeld Zuiderzeekust persbericht Informatiecentrum Mar en Klif
Expositie Van Zout naar Zoet 1, 2
Houten Zeewering, 1940-12-2 Jacob Bosma 1, 2
Het Schrale eind, Bas Sleeuwenhoek  artikel Leeuwarder Courant  2006-11-08 : 1 , 2
Wassende water  uit boek Gaasterland Eeuwenoud land tussen Mar en Klif 2005 bl 58 , 59, 60,61